Sexual differentiation of the human brain in relation to gender identity and sexual orientation.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-62
TijdschriftProgress in Brain Research
Volume186
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit