Sexual differentiation of the human brain in relation to gender identity and sexual orientation.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2457 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-28
TijdschriftFunctional Neurology
Volume24
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit