Sexual differentiation of the human hypothalamus: ontogeny of the sexually dimorphic nucleus of the preoptic area

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2826 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)314-318
TijdschriftBrain Research: developmental brain research
Volume44
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit