Sexual hormones and the brain: an essential alliance for sexual identity and sexual orientation.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-35
TijdschriftEndocrine Development
Volume17
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit