Sexual orientation, neuropsychiatric disorders and the neurotransmitters involved

Haimei Li, Alonso Fernández-Guasti, Yi Xu, Dick Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sexual orientation, neuropsychiatric disorders and the neurotransmitters involved'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences