Sexuele differentiatie van de menselijke hersenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

431 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-110
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume130
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit