Shabbiha: Paramilitary groups, mass violence and social polarization in Homs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
Aantal pagina's20
TijdschriftViolence
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit