Shading enhances plant species richness and diversity on an extensive green roof

H. van der Kolk (Co-auteur), P.A.W. van den Berg, Gerard Korthals, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)

Zoekresultaten