Shading enhances plant species richness and diversity on an extensive green roof

H. van der Kolk (Co-auteur), P.A.W. van den Berg, Gerard Korthals, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shading enhances plant species richness and diversity on an extensive green roof'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences