Shading enhances plant species richness and diversity on an extensive green roof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

145 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Shading enhances plant species richness and diversity on an extensive green roof'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences