Shadows of the plantation? A social history of Suriname's bauxite town Moengo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
555 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-246
TijdschriftNew West Indian Guide
Volume85
Nummer van het tijdschrift3 & 4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit