Shake it easy: a gently mixed continuous culture system for dinoflagellates

D.B. Van de Waal, T. Eberlein, Y. Bublitz, U. John, B. Rost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

197 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shake it easy: a gently mixed continuous culture system for dinoflagellates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology