Shallow Lakes : Preface

R.D. Gulati, E.H.R.R. Lammens, N. De Pauw, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  79 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-2
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume584
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit