Shape coding in occipito-temporal cortex relies on object silhouette, curvature, and medial axis

Paolo Papale, Andrea Leo, Giacomo Handjaras, Luca Cecchetti, Pietro Pietrini, Emiliano Ricciardi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape coding in occipito-temporal cortex relies on object silhouette, curvature, and medial axis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences