Shape of zooplankton and retention in filter-feeding: A quantitative comparison between industril sieves and the branchial sieves of common bream (Abramis brama) and white bream (Blicca bjoerkna)

C.M.G. Van den Berg, J.G.M. Van den Boogaart, F.A. Sibbing, E.H.R.R. Lammens, J.W.M. Osse

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Shape of zooplankton and retention in filter-feeding: A quantitative comparison between industril sieves and the branchial sieves of common bream (Abramis brama) and white bream (Blicca bjoerkna)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences