Shaping the zebrafish heart: from left-right axis specification to epithelial tissue morphogenesis.

J. Bakkers, M.C. Verhoeven, S. Abdelilah-Seyfried

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shaping the zebrafish heart: from left-right axis specification to epithelial tissue morphogenesis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences