Shaping up with morphogen gradients

Laurence Garric, Jeroen Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)998-999
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Cell Biology
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2018

Citeer dit