Shared enemies exert differential mortality on two competing parasitic wasps

Dhaval K. Vyas (Co-auteur), Ryan L. Paul, Michael W. Gates, Tristan Kubik, Jeffery A. Harvey, Boris C. Kondratieff, Paul J. Ode

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shared enemies exert differential mortality on two competing parasitic wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology