Shared heritage, world heritage? Borobudur in the minds of many, and the politics of heritage across borders, war and decolonization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit