Shared Physiological Traits of Exophiala Species in Cold-Blooded Vertebrates, as Opportunistic Black Yeasts

Mariana Machado Fidelis do Nascimento, G Sybren de Hoog, Renata Rodrigues Gomes, Jason Lee Furuie, Jane Mary Lafayette Gelinski, Mohammad Javad Najafzadeh, Walter Antonio Pereira Boeger, Vania Aparecida Vicente

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Shared Physiological Traits of Exophiala Species in Cold-Blooded Vertebrates, as Opportunistic Black Yeasts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology