Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)380-383
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit