SHEBANQ: System for HEBrew text. ANnotations for Queries and Markup

Dirk Roorda (Ontwikkelaar), W. Th. van Peursen (Overig), Constantijn Sikkel (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Filter
Software

Zoekresultaten