Shedding light on hematopoietic stem cells: formation, regulation, and utilization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3963-3964
Aantal pagina's2
TijdschriftFEBS Letters
Volume590
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2016

Citeer dit