Sher Banu A.L. Kahn - Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)320-323
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume174
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit