Shifting carbon flow from roots into associated microbial communities in response to elevated atmospheric CO2

B. Drigo, A.S. Pijl, H. Duyts, A.M. Kielak, H.A. Gamper, M.J. Houtekamer, H.T.S. Boschker, P.L.E. Bodelier, A.S. Whiteley, J.A. Van Veen, G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

244 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shifting carbon flow from roots into associated microbial communities in response to elevated atmospheric CO2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences