Shifting labor relations in the Ottoman Empire and Turkey 1500–2000: An Introduction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6
Aantal pagina's27
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Nummer van het tijdschrift97
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2020

Citeer dit