Shifting landscapes in higher education: A case study of transferable skills and a networked classroom in South-East Asia

Lennie Geerlings, Margaret Carter, Anita Lundberg, Abhishek Bhati

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-15
TijdschriftAsia Pacific Journal of Education
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit