Shifting states, shifting services: Linking regime shifts to changes in ecosystem services of shallow lakes

Annette B.G. Janssen (Co-auteur), Sabine Hilt, Sarian Kosten, J. de Klein, Hans W. Paerl, D.B. van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shifting states, shifting services: Linking regime shifts to changes in ecosystem services of shallow lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology