Shifts in functional plant groups in ditch banks under agri-environment schemes and in nature: Conference Title : Environmental Management on Farmland, Brigg, N Lincolnshire, UK, 23-25 April 2013.

W. F. A. van Dijk, A. P. Schaffers, Jasper van Ruijven, Frank Berendse, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shifts in functional plant groups in ditch banks under agri-environment schemes and in nature: Conference Title : Environmental Management on Farmland, Brigg, N Lincolnshire, UK, 23-25 April 2013.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences