Shifts in rhizosphere fungal community during secondary succession following abandonment from agriculture

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

302 Downloads (Pure)

Zoekresultaten