Shifts in rhizosphere fungal community during secondary succession following abandonment from agriculture

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

302 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Shifts in rhizosphere fungal community during secondary succession following abandonment from agriculture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences