Shifts in seston characteristics after inundation of a European Atlantic coastal salt marsh

M.A. Hemminga, V.A. Klap, J. Van Soelen, J. De Leeuw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1559-1564
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit