Shipbuilding and Shiprepair Workers around the World: Case Studies, 1950-2010

Marcel van der Linden, Hugh Murphy, Raquel Varela

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
UitgeverijAmsterdam University Press
Aantal pagina's747
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit