Short exposure to acetylene to distinguish between nitrifier and denitrifier nitrous oxide production in soil and sediment samples

R.A. Kester, W. De Boer, H.J. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  41 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Short exposure to acetylene to distinguish between nitrifier and denitrifier nitrous oxide production in soil and sediment samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences