Short notice: To commemorate shared pasts. Legislation related to enslavement and multicultural relations in the Dutch West Indies colonies, c. 1670 – c. 1870

Marijcke Schillings, H.J.M. van Dapperen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal for digital legal history
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 nov. 2022

Citeer dit