Short-term temperature history affects mineralization of fresh litter and extant soil organic matter, irrespective of agricultural management

Kyle Mason-Jones (Co-auteur), Pim Vrehen, Kevin Koper, Jin Wang, Wim H. van der Putten, G.F. (Ciska) Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Short-term temperature history affects mineralization of fresh litter and extant soil organic matter, irrespective of agricultural management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences