Shortages in the labour market: an analysis of employers' behaviour

C.J.I.M. Henkens, C. Remery, J. Schippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shortages in the labour market: an analysis of employers' behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science