Should less inequality in education lead to a more equal income distribution?

B. Van Leeuwen, P. Foldvari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)537-554
Aantal pagina's18
TijdschriftEducation Economics
Volume19
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit