Shp2-MAPK signalling drives proliferation during zebrafish embryo caudal fin-fold regeneration

Alexander James Hale, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Shp2-MAPK signalling drives proliferation during zebrafish embryo caudal fin-fold regeneration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences