'Shrewd Sirens of Humanity': The changing shape of pro-slavery arguments in the Netherlands (1789-1814)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van ''Shrewd Sirens of Humanity': The changing shape of pro-slavery arguments in the Netherlands (1789-1814)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities