Shrines and Pilgrimage in the Modern World: New Itineraries into the Sacred

P.J. Margry (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

2878 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijAmsterdam University Press
Aantal pagina's362
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit