SIEF, ICH, UNESCO en het curieuze NGO-wezen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-46
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume7
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit