Siglec-7 restores β-cell function and survival and reduces inflammation in pancreatic islets from patients with diabetes

Gitanjali Dharmadhikari, Katharina Stolz, Michael Hauke, Noel G Morgan, Ajit Varki, Eelco de Koning, Sørge Kelm, Kathrin Maedler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Siglec-7 restores β-cell function and survival and reduces inflammation in pancreatic islets from patients with diabetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences