Sigma and beta convergence in regional mortality: A case study of the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

171 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sigma and beta convergence in regional mortality: A case study of the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences