Signal processing in the axon initial segment.

M.H.P. Kole, G.J. Stuart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-247
TijdschriftNeuron
Volume73
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit