Signalement [review of Peter Borschberg, The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre. Security, Trade and Society in 16th- and 17th-Century Southeast Asia, Singapore: NUS Press, 2014]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)133
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit