Signaleringen: Oel, Justus van (2000). Kunt u breukelen? Derde, herziene en uitgebreide druk. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)281-282
TijdschriftTijdschrift voor Taalbeheersing
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit