Signaling mucins in the (S)limelight

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)150-151
TijdschriftDevelopmental Cell
Volume7
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit