Signaling oscillations in embryonic development

Sabine L Bosman, Katharina F Sonnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Signaling oscillations in embryonic development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences