Signaling Pathways in Intestinal Development and Cancer

E. Sancho, E. Batlle, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

442 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)695-723
TijdschriftAnnual Review of Cell and Developmental Biology
Volume20
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit