Sikko Parma - Limnologist, Environmentalist and Scientific Manager

L. Van Liere, R.D. Gulati, B.Z. Salomé, J. Ringelberg, C. Davids, C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)R13-R18
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume233
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit